Szolgáltatások

Az egyéni vállalkozásomban mindig a megrendelők igényeihez igazodok. Minden mediáció előtt tartunk előzetes megbeszélést. Közvetítőként ilyenkor személyesen, külön-külön találkozok az ügyben érintettekkel. Az egy órás négyszemközti találkozón átbeszéljük a közvetítés folyamatát. Az ügyfél felteheti a kérdéseit és előkészülünk a mediációra is. Közvetítőként az a feladatom, hogy olyan egyezség jöjjön létre a résztvevők között, amit közös akarattal, minden résztvevő beleegyezésével hoznak meg. A konzultációk és mediációs ülések száma és hossza függ a felmerülő vitás kérdések mennyiségétől, összetettségétől és a felek hozzáállásától. A közvetítői beszélgetések három óra időtartamot is igénybe vehetnek, de általában egy másfél órát minden alkalommal igénybe is vesznek. Ezeket az időpontokat, mindig minden féllel egyeztetni kell, előre meghatározva a kezdés pontos időpontját, és a várható ülésnek a lehetséges hosszát.  A megbeszéléseket, tájékoztatókat személyesen vagy virtuálisan végzem, elsősorban az ingyenes szolgáltatásokat, és a telefont igénybe véve.

Az ügyfeleim olyan magánszemélyek, akik a nehézségeik ellenére sem akarnak elválni, vagy ha semmiképpen sem tartható fenn a házasság tovább, békés, kulturált válást szeretnének közös megegyezéssel, és a gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, válás utáni gyereknevelés, vagyonmegosztás ügyében is meg akarnak egyezni. Azok a családok, akiket a bíróság kötelez a közvetítésen való részvételre, választhatják az Igazságügyi Minisztérium hivatalos közvetítői névjegyzékében szereplő közvetítőket. Ebben az esetben a közvetítői eljárás óradíja nem haladhatja meg a jogi segítőre vonatkozó, a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított óradíj és a felek számának szorzatát. A jogi segítőre vonatkozó, a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított óradíj jelenleg 6 000 forint.

A Ptk. 4:172. § a közvetítés a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti perben címszó alatt rendelkezik arról, hogy a bíróság indokolt esetben kötelezheti a szülőket, a szülői felügyelet megfelelő gyakorlása és az ehhez szükséges együttműködésük biztosítása érdekében, beleértve a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartást is, közvetítői eljárás igénybevételére. Azok a családok, akiket a bíróság kötelez a közvetítésen való részvételre, választhatják a hivatalos közvetítői névjegyzékében szereplő közvetítőket, így engem is.

Továbbá olyan ügyfelekkel is foglalkozom, akiknek párkapcsolati konfliktusaik, vagy családon belüli konfliktusaik vannak, anyós és após problémáik, vagy kamasz szülő konfliktusaik, esetleg konfliktusaik vannak a szomszéddal, vagy üzletfelek, üzlettársak közötti konfliktusok résztvevői. Az árképzés terén a jogi segítőre vonatkozó, a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított óradíjjal dolgozok, ami jelenleg 6 000 forint/óra/fő. Közvetítéskor a törvényben megállapított óradíj és a felek számának szorzata adja a fizetendő összeget. A várható kiadás két fős két órás közvetítés esetén 24 000 forint, két fős három órás közvetítés esetén 36 000 forint.

A célcsoporthoz, és a vevőkörhöz tartoznak még az olyan intézmények is, akik közvetítéseket vagy információs tájékoztató jellegű beszélgetéseket, prevenciós foglalkozásokat akarnak igénybe venni, akár egyéni akár csoportos formában. A tájékoztatók, és képzések árát a résztvevők száma határozza meg. Öt főig óránként 10 000 forintért vehetnek részt a képzésen a csoportok, ez után minden fő után 1 000 forinttal kell többet fizetni. Egy két fős csoport esetében fejenként ötezer forintba kerül egy óra, míg négy főnél, már csak ennek felét, 2 500 forintot, öt fő esetén csak kétezer forintot fizet egy ember. Még kedvezőbb a helyzet egy tíz fős csoport esetében, ahol a 15 000 forint óradíjat tíz egyenlő részre osztva már csak óránként 1 500 forint díj fizetése jut egy emberre.

A konfliktuskezelési-, kommunikációs-, kapcsolatteremtési-, stresszkezelési-, és problémamegoldási korrepetálások óradíja egy fő részvétele esetén 6 000 forint/óra/fő, két fő részvétele esetén 5 000 forint/óra/fő, három fő részvétele esetén 4 000 forint/óra/fő.